BHV Basis

Elk bedrijf is verantwoordelijk om de veiligheid van het personeel, de bezoekers en/of klanten te waarborgen.

Daarnaast is het aanstellen van een BHV’er is verplicht volgens de Arbowet.

Het is verplicht om ten minste 1 persoon aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Wel is het zo dat er altijd een bedrijfshulpverlener aanwezig dient te zijn. Het aantal bedrijfshulpverleners dat verplicht is staat niet vast, maar is afhankelijk van de verschillende incidenten die zich kunnen voordoen binnen het bedrijf.

Een calamiteit komt altijd onverwachts zoals uitglijden, een snijwond(je), een ongeval, iemand die onwel is geworden of misschien zelfs een beginnende brand.

In deze gevallen wilt u snel en adequaat kunnen handelen zodat schade en letsel zoveel mogelijk worden beperkt. Tijdens de BHV (bedrijfshulpverlener) cursus worden medewerkers opgeleid om adequaat te kunnen handelen bij een calamiteit.

Zoals het blussen van een brand, ontruimen van een pand tot reanimeren of het verbinden van een persoon. Het doel van een BHV cursus is om praktische vaardigheden te leren.

Gedurende de cursus wordt er geleerd hoe ze kunnen

  • Reanimeren inclusief het gebruik van een AED
  • Eerste hulp kunnen verlenen
  • Evacueren
  • Beginnende brand kunnen bestrijden

Wij zorgen dat uw medewerkers met een veilig gevoel aan het werk gaan en in geval een calamiteit kunnen optreden.

Wilt u een op maat gemaakte cursus bij ons of bij u op locatie ook dat verzorgen wij. Tijdens de training zullen we realistische oefeningen gebruiken passend bij het bedrijf. We willen u graag verwijzen naar het kopje BHV cursus in-company.