Table-Top

Minimaal 1x per jaar is het nodig om een ontruimingsoefening te simuleren. Een calamiteit komt altijd onverwachts zoals een gaslek, uitslaande brand, een ongeval om misschien zelfs een bommelding. Een ontruimingsoefening houden is daarom altijd een goed idee. Alleen met een goede voorbereiding en procedures waar in ieder geval de BHV’er van op de hoogte is kunnen alle aanwezigen binnen enkele minuten buiten staan.

Een table-top ontruimingsoefening is een veilige interactieve manier van oefenen als serieuze voorbereiding op een daadwerkelijke ontruiming. Hierbij spelen de deelnemers een casus van een ontruiming op een plattegrond in het klein met LEGO middelen na.

Door deze training, worden mensen bewust van hun verantwoordelijkheden om op een snelle -en efficiënte manier een verdieping en/of gebouw te ontruimen. Daarbij wordt voor elke deelnemer inzichtelijk wat daarbij zijn/haar rol is. Ook aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen als vluchtwegen, installaties, kleine blusmiddelen en rook-, brandscheidingen worden hierin betrokken. Een table-top oefening is geen vervanging van praktijkoefening, maar een waardevolle oefening.

Het doel van een ontruimingsoefening via table-top is vooral het toetsen van de ontruimingsinstructies hierbij wordt o.a. gekeken naar:

 • Zijn de bedrijfshulpverleners en hun taken bekend bij het overige personeel
 • Worden externe hulpverleners op de juiste wijze gealarmeerd
 • Wordt er juist gecommuniceerd tussen de BHV’ers en andere personen die een taak hebben bij een ontruiming.
 • Worden de taken goed verdeeld.
 • Worden vluchtwegen gebruikt zoals aangegeven op de plattegronden en zijn deze vrij
 • Wordt de verzamelplaats goed gebruikt en is deze voor iedereen duidelijk
 • Worden alle personen geregistreerd ook niet personeelsleden die in het bedrijf zijn.
 • Communicatie met de hulpdiensten is deze duidelijk

Na de oefening zal er een aantal elementen worden besproken wat ging goed wat heeft extra aandacht nodig?

 • Is het duidelijk voor iedereen waar de verzamelplaats is?
 • Waar hangen brandhaspels en blussers?
 • Hoe laat je de werkruimte achter? Sluit je je computer wel of niet af en is er mee om rekening mee te houden
 • Denk je alleen aan jezelf of neem je ook andere mensen mee naar buiten?
 • Wie zet de ontruiming in gang en welke procedure wordt daar voor gevolgd?
 • Wie alarmeert de hulpdiensten en hoe gaat de communicatie?
 • Wie zijn de bedrijfshulpverleners binnen de organisatie en hoe herken je ze?
 • Wat doe je daadwerkelijk als het alarm afgaat?
 • Hoe communiceer je met arriverende hulpdiensten
 • Wat doe je als de situatie verslechterd of misschien juist verbeterd.

Kortom een ontruimingsoefening is belangrijk voor elk bedrijf.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken voor uw bedrijf.