BHV Herhaling

Het is van groot belang dat elke BHV’er de best mogelijk zorg kan bieden om de veiligheid van het personeel, de bezoekers en/of klanten te kunnen waarborgen. Actuele kennis en vaardigheden spelen daarin een belangrijke rol. Het volgen van een jaarlijkse BHV Herhalingscursus is daarom essentieel. Het zorgt ervoor dat elke BHV’er het kennisniveau op peil houd en eventuele nieuwe technieken voor handelingen mee krijgt.

De BHV Herhalingscursus is verplicht. Wanneer kennis niet meer actueel is, of handelingen niet zijn geoefend vormt dit een risico voor het bedrijf. Wanneer de herhalingscursus met goed gevolg is afgelegd is deze weer een jaar geldig en voldoet uw bedrijf aan de eisen die worden gesteld door de wet.

Het doel van een BHV Herhalingscursus is om praktische vaardigheden opnieuw te oefenen.

Gedurende de cursus wordt herhaald hoe ze kunnen:

  • Reanimeren inclusief het gebruik van een AED
  • Eerste hulp kunnen verlenen
  • Evacueren
  • Beginnende brand te kunnen bestrijden.

Wij zorgen dat uw medewerkers met een veilig gevoel aan het werk gaan en in geval een calamiteit kunnen optreden.

Wilt u een op maat gemaakte cursus bij ons of bij u op locatie ook dat verzorgen wij. Tijdens de training zullen we realistische oefeningen gebruiken passend bij het bedrijf. We willen u graag verwijzen naar de pagina BHV in-company.