BHV Ploegleider

Elk bedrijf is verantwoordelijk om de veiligheid van het personeel, de bezoekers en/of klanten te waarborgen.

Daarnaast is het aanstellen van een BHV’er is verplicht volgens de Arbowet. Het is verplicht om ten minste 1 persoon aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Wel is het zo dat er altijd een bedrijfshulpverlener aanwezig dient te zijn. Het aantal bedrijfshulpverleners dat verplicht is staat niet vast, maar is afhankelijk van de verschillende incidenten die zich kunnen voordoen binnen het bedrijf.

De BHV Ploegleider geeft leiding aan het BHV team tijdens een inzet. Een Hoofd BHV’er kan ook de taak BHV Ploegleider op zich nemen. De Ploegleider zet een papieren BHV plan om naar de praktijk en traint en voorbereid de BHV ploeg op een incident.

Het doel van een ploegleider cursus is om praktische en theoretische vaardigheden te leren.

Gedurende de cursus wordt het volgende behandeld:

  • Leidinggeven aan de BHV ploeg
  • Tips en tricks BHV plan uitvoeren
  • Taken BHV Ploegleider
  • Beheren van het BHV materiaal
  • Preventieve maatregelen nemen

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus dient u reeds in het bezit te zijn van een geldig BHV certificaat.

Heeft u deze nog niet in uw bezit neem dan contact met ons op voor versnelde mogelijkheden.

Wilt u een op maat gemaakte cursus bij ons of bij u op locatie ook dat verzorgen wij. Tijdens de training zullen we realistische oefeningen gebruiken passend bij het bedrijf. We willen u graag verwijzen naar het kopje Hoofd BHV cursus op locatie.