Ontruiming

Minimaal 1x per jaar is het nodig om een ontruimingsoefening te simuleren. Een calamiteit komt altijd onverwachts zoals een gaslek, uitslaande brand, een ongeval om misschien zelfs een bommelding. Een ontruimingsoefening houden is daarom altijd een goed idee. Alleen met een goede voorbereiding en procedures waar in ieder geval de BHV’er van op de hoogte is kunnen alle aanwezigen binnen enkele minuten buiten staan.

In overleg zal er bepaald worden hoe de ontruimingsoefening eruit moet komen te zien. Een ontruimingsoefening kan worden aangepast aan het bedrijf en met onverwachte elementen zal er de nodige aandacht worden gevraagd van de BHV’er. Eventueel is een ontruimingsoefening mogelijk met LOTUS slachtoffers om de ontruiming zo realistisch mogelijk te maken.

Het doel van een ontruimingsoefening is vooral het toetsen van de ontruimingsinstructies

Hierbij wordt o.a. gekeken naar:
 • Is het ontruimingssignaal voor iedereen hoorbaar en vooral ook herkenbaar
 • Zijn de bedrijfshulpverleners en hun taken bekend bij het overige personeel
 • Worden externe hulpverleners op de juiste wijze gealarmeerd
 • Wordt er juist gecommuniceerd tussen de BHV’ers en andere personen die een taak hebben bij een ontruiming.
 • Worden de taken goed verdeeld
 • Worden vluchtwegen gebruikt zoals aangegeven op de plattegronden en zijn deze vrij
 • Wordt de verzamelplaats goed gebruikt en is deze voor iedereen duidelijk
 • Worden alle personen geregistreerd, ook niet personeelsleden die in het bedrijf zijn.
 • Communicatie met de hulpdiensten is deze duidelijk
Na de oefening zal er een aantal elementen worden besproken wat ging goed? Wat heeft extra aandacht nodig?
 • Is het duidelijk voor iedereen waar de verzamelplaats is?
 • Waar hangen brandhaspels en blussers?
 • Hoe laat je de werkruimte achter? Sluit je je computer wel of niet af en is er mee om rekening mee te houden
 • Denk je alleen aan jezelf of neem je ook andere mensen mee naar buiten?
 • Wie zet de ontruiming in gang en welke procedure wordt daar voor gevolgd?
 • Wie alarmeert de hulpdiensten en hoe gaat de communicatie?
 • Wie zijn de bedrijfshulpverleners binnen de organisatie en hoe herken je ze?
 • Wat doe je daadwerkelijk als het alarm afgaat?
 • Hoe communiceer je met arriverende hulpdiensten?
 • Wat doe je als de situatie verslechterd of misschien juist verbeterd?

Kortom een ontruimingsoefening is belangrijk voor elk bedrijf. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken voor uw bedrijf.