Hoofd BHV

Elk bedrijf is verantwoordelijk om de veiligheid van het personeel, de bezoekers en/of klanten te waarborgen. Daarnaast is het aanstellen van een BHV’er is verplicht volgens de Arbowet. Het is verplicht om ten minste 1 persoon aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Wel is het zo dat er altijd een bedrijfshulpverlener aanwezig dient te zijn. Het aantal bedrijfshulpverleners dat verplicht is staat niet vast, maar is afhankelijk van de verschillende incidenten die zich kunnen voordoen binnen het bedrijf.

De Hoofd BHV’er is degene die de verschillende ploegleiders of BHV’ers binnen een organisatie aanstuurt.

Hoe groot je bedrijf ook is, in principe is er altijd iemand die deze taak op zich moet nemen. De Hoofd BHV’er zet de lijnen uit en geeft leiding tijdens een calamiteit.

Het doel van een Hoofd cursus is om praktische en theoretische vaardigheden te leren.

Gedurende de cursus wordt het volgende behandeld:

  • Verschillen Strategische Hoofd BHV’er en Operationele Hoofd BHV’er
  • Verantwoordelijkheden Hoofd BHV’er
  • Taken Hoofd BHV’er.
  • BHV plan opstellen
  • Preventieve maatregelen nemen

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus dient u reeds in het bezit te zijn van een geldig BHV certificaat. Heeft u deze nog niet in uw bezit neem dan contact met ons op voor versnelde mogelijkheden.

Wilt u een op maat gemaakte cursus bij ons of bij u op locatie ook dat verzorgen wij. Tijdens de training zullen we realistische oefeningen gebruiken passend bij het bedrijf. We willen u graag verwijzen naar het kopje Hoofd BHV In-Company.