EHBO-Herhaling

Als kennis en vaardigheden regelmatig worden opgefrist, bent u ervan verzekerd op de juiste manier Eerste Hulp te verlenen indien de situatie zich voordoet. Het volgen van een jaarlijkse EHBO Herhalingscursus is daarom essentieel. Het zorgt ervoor dat elke EHBO’er het kennisniveau op peil houd en eventuele nieuwe technieken voor handelingen mee krijgt. Om de EHBO Herhalingscursus te kunnen volgen moet u in het bezit van een geldig EHBO certificaat.

Tijdens de praktijkgerichte EHBO Herhalingscursus nemen we alle onderdelen nog een keer door. Onder andere hoe u een slachtoffer in veiligheid kunt brengen en hoe de toestand van het slachtoffer kan worden beoordeeld. Daarnaast zullen opnieuw diverse soorten letsels behandeld worden tijdens deze cursus. Denk hierbij aan: hoofdletsels, snijwonden, verslikken, verstikken, beroerte, brandwonden maar ook allergische reacties, epileptische aanvallen, hartritmestoornissen en meer

Het doel van de cursus is om te leren hoe je een slachtoffer beoordeelt en de juiste hulp weet te bieden:

  • Reanimatie opstarten
  • Gebruik van een AED
  • Verband -en hulpmiddelen gebruiken
  • Inschatting risico’s
  • Verschillende ziektebeelden herkennen
  • Communicatie met de hulpdiensten

Bent u toch meer geïnteresseerd in het volgen van een BHV cursus of wilt u uw EHBO diploma uitbreiden met een module brandbestrijding dan kan dat natuurlijk ook.

Met de cursus kleine blusmiddelen heeft u een perfecte aanvulling op uw EHBO diploma en leert u onder andere een beginnende brand te bestrijden. Of kiest u toch liever voor de BHV (Herhalings)cursus waar we onder andere het bestrijden van een beginnende brand en het ontruimen van een pand behandelen.