Kleine Blusmiddelen

De eerste reactie tijdens een beginnende brand is bepalend voor een goede afloop. Actuele kennis en vaardigheden spelen een belangrijke rol om op te kunnen treden in geval van een beginnende brand. Om het risico voor werkgevers te verkleinen is het van belang dat iedere medewerker over de minimaal benodigde kennis beschikt van eventuele brandbestrijdingsmogelijkheden. Daarnaast worden medewerkers zich bewuster van het altijd sluimerende gevaar van het ontstaan van een brand.

Tijdens de praktijkgerichte cursus Kleine Blusmiddelen worden de cursisten getraind in het herkennen en bestrijden van een beginnende brand. De cursus is geschikt voor alle medewerkers die over vaardigheden moeten beschikken in het bestrijden, dan wel beperken, van een beginnende brand met behulp van kleine blusmiddelen.

Het doel van de cursus is om te leren hoe een beginnende brand te herkennen en te bestrijden

  • Herkenning brandklassen
  • Juist selecteren en gebruiken van blusmiddelen
  • Omgaan met -en voorkomen van beginnende branden.
  • Inschatting risico’s
  • Communicatie met de hulpdiensten